Robustní ocelové dveře pro různé požadavky

Tyto stavební prvky jsou díky dobré kvalitě materiálu a precizní výrobě obzvlášť odolné a funkčně bezpečné. Proto se používají jako ocelové dveře všude tam, kde jsou požadovány robustní dveřní prvky. V rodinných i bytových domech stejně jako v průmyslu, obchodě a živnostech, ve veřejných stavbách a v zemědělství.

V katalogu Multifunkční dveře, který najdete vedle, jsou uvedeny obsáhlé informace o velkém programu ocelových funkčních dveří stejného vzhledu pro stavbu objektů, ať se jedná o protipožární, kouřotěsné, protihlukové nebo bezpečnostní dveře.

V katalogu „Funkční dveře pro stavbu objektů“, který najdete vedle, jsou uvedeny podrobné informace o rozsáhlém programu pro stavbu objektů.

Katalog „Dveře pro váš dům“, ve kterém můžete listovat i online, se obrací speciálně na soukromé stavebníky (novostavby i modernizace) a podporuje vás při výběru správných dveří pro zajištěný vchod do sklepa, prádelny nebo domácí dílny, dětského či mládežnického pokoje, střešní vestavby nebo pro průchod z garáže do domu.

Protipožární a kouřotěsné dveře

Protipožární a kouřotěsné dveře

Škody způsobené kouřem a požárem mohou mít fatální následky ohrožující životy. O to důležitější je bezpečné vybavení protipožárními a kouřotěsnými dveřmi. Je dobře, že se můžete spolehnout na odzkoušené a stavebními úřady schválené protipožární a kouřotěsné dveře Hörmann.

Protihlukové dveře

Protihlukové dveře

Hluk nejen snižuje schopnost koncentrace, nýbrž může vyvolat stres a způsobit trvalé onemocnění. Proto je důležité hluk co nejlépe utlumit tam, kde vzniká. Protihlukové dveře Hörmann k tomu rozhodujícím způsobem přispívají útlumem hluku až 61 dB.

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní dveře

Bezpečnost má přednost! Dveře bránící vloupání od firmy Hörmann jsou od roku 1999 zkoušeny a certifikovány podle evropských norem DIN ENV 1627 až 1630. 2křídlé bezpečnostní dveře ve třídě odolnosti RC 3 s plně panikovou funkcí dle EN 1125 spolehlivě zajišťují vaše nouzové východy proti pokusům o vloupání.

Multifunkční dveře

Multifunkční dveře

Pro sklady nebo kanceláře, pro interiér i exteriér, se speciální výbavou nebo bez ní – rozsáhlý program multifunkčních dveří Hörmann vyhoví nejrůznějším požadavkům.

Individuální kombinace

Individuální kombinace

Jako zákazník máte možnost rozšířit hlavní funkce  multifunkčních dveří (např. protipožární ochranu) podle individuálních požadavků. K dispozici máte řadu přídavných funkcí. Například protipožární dveře můžete na přání vybavit bezpečnostní výbavou RC 2. Všechny možnosti kombinací naleznete v naší tabulce na straně 25.

Stejný vzhled

Stejný vzhled

Ať jde o protipožární nebo kouřotěsné dveře – multifunkční dveře Hörmann přesvědčují do detailu stejným vzhledem. Nezávisle na funkci jsou všechny dveře vzhledově dokonale vzájemně přizpůsobeny. Tak dosáhnete ve svém objektu harmonického vzhledu dveří.

Bezbariérové přístupy

Bezbariérové přístupy

Automatické dveře s otočným křídlem Hörmann umožňují bezbariérové průchody a jsou univerzálně použitelné Naše multifunkční dveře dostanete již ze závodu vybavené odpovídajícím pohonem. Automatické dveře můžete zcela pohodlně ovládat prostřednictvím tlačítek, radarového hlásiče nebo hlásiče pohybu či ovládacích prvků Hörmann s technologií BiSecur, například komfortním dálkovým ovladačem

Již dnes vyvinuto pro budoucnost

Již dnes vyvinuto pro budoucnost

V souladu s novými evropskými normami  výrobků EN 16034 a EN 14351
Ocelové protipožární uzávěry H3 OD jsou zkonstruovány podle evropských požadavků  na protipožární ochranu a přizpůsobeny normě výrobků EN 16034 a zkoušeny podle normy DIN 4102 a EN 1634. Ocelové multifunkční dveře D65 OD jsou přizpůsobeny normě výrobku EN 14351 a jsou dodávány s označením CE.  To pro vás znamená: Po uplatnění norem výrobků nahradí tyto normy místní schválení. Pro projektování protipožárních uzávěrů platí již jen tato jediná evropská norma a případné místní požadavky.